Komitet organizacyjny

Główny organizator: Adrian Perdyan perdyan.adrian@gumed.edu.pl

Komitet organizacyjny:
Bartosz Sobocki
Małgorzata Styczewska
Zuzanna Gajko
Natasza Bazylczyk
Piotr Szymański
Aleksandra Mączyńska
Julia Kuczkowska
Monika Wasilewska
Dorota Mocarska
Anna Dąbrowska
Dominika Ossowska
Magda Konkel
Julia Świechowska
Jagoda Kuniewicz