Poprzednie edycje

I Studencka Konferencja Medycyny Paliatywnej odbyła się 16 lutego 2019 r. w Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Co ważne, była to pierwsza konferencja o tej tematyce kierowana do środowiska studenckiego Trójmiasta, która odbyła się na terenie Uczelni.

W wydarzeniu wzięło udział 45 uczestników, z których 5 wygłosiło swoje referaty. Najlepsze wystąpienie wyróżnione przez komisję naukową wygłosił Adrian Perdyan, który zaprezentował pracę pt. „Chemioterapia paliatywna czy pankreatektomia? – analiza pacjentów z rakiem trzustki przy pomocy kalkulatora ACS NSQIP”.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać licznych wykładów eksperckich: prof. Ewy Bień z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, prof. Renaty Zauchy z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej prof. Moniki Lichodziejewskiej-Niemierko, prof. Wojciecha Lepperta z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz psychoonkologa dr Justyny Janiszewskiej. Prelekcje poruszały tematy dotyczące m.in.: terapii daremnej, problemów psychologicznych i zaburzeń psychicznych pacjentów obciążonych chorobami terminalnymi oraz specyfiki i problematyki opieki paliatywnej w pediatrii.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez studentów zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym GUMed, Kole Naukowym Onkologii i Radioterapii oraz Kole Naukowym Geriatrii.